PŘÍSTUPOVÉ, DOCHÁZKOVÉ

A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

DOCHÁZKOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

 

Automatizovaný přístupový a docházkový systém slouží k evidenci docházky, monitorování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových oprávnění atd.

 

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby, kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových, a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd. U každého zaměstnance můžete pomocí skupin individuálně nastavit jeho práva pro otevírání dveří, bran, závor a turniketu. Můžete sledovat pohyb zaměstnanců v objektech a zabránit tak zbytečnému nebo neoprávněnému pohybu osob v prostorách areálu nebo firmy. Systém eviduje a zobrazuje všechny provozní informace o nepovolených průchodech, stavech jednotlivých dveří, apod. Ve spojení se zabezpečovacím systémem lze kontrolovat aktuální počet osob v objektu pro automatické zapínání a vypínání jednotlivých bezpečnostních zón.

 

V případě požadavku zákazníka na integrovaný systém, např. jako součást technologie budov je možno provést instalace s integrací na další systémy, např. CCTV, EPS, MaR, EZS

 

 

DOMOVNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

 

Systémy audio a video domovních telefonů slouží ke snadnému, přehlednému a bezpečnému otevírání dveří obytných domů, kanceláří i dalších objektů.

 

Domovní telefon je zařízení umožňující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlačítkovým tablem, případně pro komunikaci mezi jednotlivými domácími telefony a je vybaven tlačítkem pro ovládání elektrického zámku. Zákazník má možnost vybrat si z mnoha možných variant, od jednoduchých až po nejnáročnější uživatele.

 

Systémy audio a videotelefonů jsou tvořeny stavebnicovými prvky, ze kterých je možno sestavit systémy pro jednoho nebo několik uživatelů, až po rozsáhlé bytové nebo kancelářské komplexy s několika vchody a stovkami účastníků.   Systémy domácích telefonů jsou doplňkovým, ale přesto významným prvkem pro bezpečnost nájemníků, protože umožňují uživateli provést selekci osob, které budou vpuštěny do objektu nebo jim bude přístup odepřen.

+ 420 597 431 399

+ 420 776 020 039, + 420 608 250 975

info@torael.cz

Copyright © Torael Net s.r.o. | 2016

Webové stránky vytvořila firma